Programació

L’accés als concerts és a partir de les 18.30h,
es fa mitjançant una aportació a partir de 10€.

PROGRAMACIÓ 2020 – CICLE D’HIVERN
24 de gener, 19.30h

Víctor Braojos, piano

Obres de Johannes Brahms, Joan Magrané i Ludwig van
Beethoven.
7 de febrer, 19.30h

Rubén Russo, piano

Obres de Johannes Brahms i Ludwig van Beethoven.
21 de febrer, 19.30h

Ramón Basal, viloncel
Marc Piqué, piano

Obres deRobert Schuman i Gaspart Cassadó.
6 de març, 19.30h

Aión duo
Claudia Reyes, clarinet
Pau Fernández, piano

Obres de Sciarrino, Albeniz, Halffter, Kovacs, Debussy, Berg,
Asencio i Gershwin.
20 de març, 19.30h

Marta Bauzà, soprano
Marta Pujol, piano

Obres Schuman, Capllonch, Mompou i Strauss.